ස්වාධීන තත්ත්ව මණ්ඩල පනත් කෙටුම්පත පිළිබද කොළඹ කතිකාව ඉදිරිපත් වුණු පුරවැසි මතවාද

කතිකා 01_ ස්වාධීන තත්ත්ව මණ්ඩල පනත් කෙටුම්පත පිළිබද පුරවැසි සාකච්ජාව /කොළඹ කතිකාව

දිනය 2017 මැයි 05 සිකුරාදා

වෙලාව ප.ව. 3.15 6.30

ස්ථානය ජාතික පුස්තකාල මණ්ඩල ශ්‍රවණාගාරය

පහසුකම් සැලසීම ජනමාධ්‍ය ප්‍රතිව්‍යහගතකරණය සදහා වන ජාතික ලේ කම් කාර් යාලය.

ජනමාධ්‍ය නියාමනය හා ස්වාධීන තත්ත්ව මණ්ඩල පනත් කෙටුම්පත පිළිබද එදින ඉදිරිපත් වුණු පුරවැසි මතවාද,අදහස් හා යෝජනා

  • මූලාශ්‍ර අනාවරණය නොකරන්නේ නම් එය වල්බූරු නිදහසකි.මාධ්‍යවේදියා ආචාරධර්ම පිළිබද සම්පූර්ණයෙන් නොදැනුවත්ද යන්න ප්‍රශ්නකාරීය.වර්තමාන ජනමාධ්‍යවේදීන් හා දේශපාලකයන් අතර වෙනස්කමක් නැති තරමි.
  • පිහිටුවීමට නියමිත මණ්ඩලයට පැමිණිලි කිරීමට පැමිණෙන පුරවැසියාට නීති සහාය ලබාගැනීමට අවස්ථාවක් ලබාදිය යුතුයි.ආයතනික නීති නිලධාරියකුට සාපේක්ෂව පුරවැසියා නීති දැනුමෙන් සන්නද්ධ නොවේ.
  • ලංකාවේ මාධ්‍යවෙදීන් වෙනුවෙන් කිසිදු රජයකින් සිදුවූ යහපතක් නැත්තේය.මාධ්‍ය සමාජයේ දැනුවත් පරිවර්තනයක් හා නියාමනයක් අවශ්‍ය බව පිළිගනී.මෙය හොද උත්සාහයක් විය හැකිය. නමුත්, කෙටුම්පත සාකච්ජාවට නොගන්නා තෙක් රජයේ මැදිහත් වීම ගැටලුසහගතය.
  • කම්කරුවන් තරමටවත් වෘත්තීය අයිතියක් හෝ අවම වශයෙන් නිශ්චිත මූලික වැටුපකට හිමිකම් නොකියන ජනමාධ්‍යවේදීන්ගේ වෘත්තීය ගැටලු "මාධ්‍ය නියාමනයට" පූර්වයෙන් විසදා ගත යුතුව තිබේ.
  • මණ්ඩලයට සාමාජිකයන් පත්කරගැනීමේදී දැනට දැක්වෙන සීමාසහිතභාවය වෙනුවට එයට අයැදුම් කිරීමට සමස්ත සිවිල් සමාජයට ඉඩ ප්‍රස්තාවක් ලබා දිය යුතුය.
  • මේ දිනවල ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යඅංශය වෙබ් මාධ්‍යවේදීන් ලියාපදිංචි කිරීමේ නියැළී සිටී. ඔවුන්ගෙන් සමහරෙක්" ජනමාධ්‍යවේදී" හැදුනුම්පත අවභාවිත කරමින් සිටීම කණගාටුදායකය. මීට කඩිනම් පියවරක් ගත යුතුව තිබේ.
  • ප්‍රධාන ආයතනවල මාධ්‍යවේදීන් සිය වෘත්තිය භාවිත කරමින් වෙනත් ව්‍ය පාරයන්හි නියුක්තව නොසිටින්නේද යන්නත් ප්‍රශ්නකාරීය.
  • ජනමාධ්‍යවේදීන් මෙවැනි සභාවලදී කවර දැඩි ප්‍රතිපත්තියක පිහිටා සිටියද අවසානයේ, සිය ආයතන හිමිකරුවන් හමුවේ "පූස් පැටවු" වන්නට සිදුවෙනු වළක්වාලනු නොහැකිය.

More Works